Language TH | EN

บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0 ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี”

 

บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0 ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี พร้อมเปิดศูนย์แสดงและออกแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทยOur response to the challenges

        นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกิจการประกอบหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 แล้ว จำนวน 16 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,400 ล้านบาท เช่น กิจการผลิตเครื่องกลึงอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Lathe Machine) ของบริษัทซิติเซ็น แมชชีนเนอรี่ เอเชียจำกัด กิจการผลิตเครื่องออกตั๋วและประตูกั้นชานชาลาในรถไฟฟ้าใต้ดิน ของบริษัทจินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด กิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และยางรถยนต์ของบริษัท อิโซเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น
       
       ล่าสุดบีโอไอยังได้อนุมัติการลงทุนในกิจการผลิตหุ่นยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วถึง 9 โครงการตั้งแต่ปี 2542 โดยได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาทเพื่อตั้งโครงการผลิตหุ่นยนต์ (Industrial Robots) ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.ระยอง โดยเป็นหุ่นยนต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป รวมทั้งจะมีบริการซ่อมแซมหุ่นยนต์ที่ผลิตเอง ซึ่งจะช่วยทดแทนการนำเข้าหุ่นยนต์และเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 764 ล้านบาทต่อปี
       
       นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตั้งศูนย์จัดแสดงสินค้าสำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนส่วนทดสอบการให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ และอบรมการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่ลูกค้า (Robot Technical Center) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์แห่งที่ 4 ของบริษัท หลังจากที่มีการจัดตั้งแล้วที่สหรัฐอเมริกา จีน และไต้หวัน โดยในอนาคตหากการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในไทยขยายตัวบริษัทก็มีแผนจะขยายการผลิตและเปิดศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น
       
       นางหิรัญญากล่าวว่า โครงการลงทุนของบริษัทครั้งนี้นับเป็นการลงทุนโครงการที่ 10 ในประเทศไทย และเป็นโครงการแรกของบริษัทที่มีการลงทุนผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เหมือนกับบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นดำเนินการในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในรูปแบบสหกิจศึกษา (Work Integrated Learning :WiL) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือในประเทศไทย
       
       “การขยายการลงทุนของบริษัท นอกจากสอดคล้องกับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการของไทย รวมถึงยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้อีกด้วย” นางหิรัญญากล่าว
       
       สำหรับกิจการของบริษัทนาชิที่ได้ลงทุนในประเทศไทยแล้ว เช่น กิจการผลิตตลับลูกปืนสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนเหล็กหล่ออุปกรณ์เครื่องจักร การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)

ที่มาจาก : https://manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000069954